Α’ Φάση

Α’ Όμιλος (Ανατολή)

Β’ Όμιλος (Ανατολή)

Γ’ Όμιλος (Ανατολή)

 

Δ’ Όμιλος (Δύση)

Ε’ Όμιλος (Δύση)

ΣΤ’ Όμιλος (Δύση)