Β’ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Β΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ Ι.  ΙΙ.

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Β΄

 

20.10.2018 10:00 ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 1.  –

2Η  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ

Χ1

 
11:00 ΛΕΜΕΣΟΣ Ι. 2 –

ΛΑΡΝΑΚΑ 2

Χ2

 
27.10.2018 10:00 Χ1 – Χ2

W 1

 
Β΄

 

20.10.2018 10:00 ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΣ ΙΙ. 1 –

1Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ

Χ3

 
11:00 ΛΕΜΕΣΟΣ Ι. 1 –

ΛΕΜΕΣΟΣ ΙΙ. 2

Χ4

 
27.10.2018 10:00 Χ3 – Χ4

W 2

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Β΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  Ι. – ΙΙ. – ΙΙΙ

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Β΄

 

20.10.2018 10:00 ΛΕΥΚΟΘΕΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ι.  1.  –

2Η  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ

Χ5

 
11:00 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΙ. 2 –

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΙΙ.  2

Χ6

 
27.10.2018 10:00 Χ5 – Χ6

W 3

 
Β΄

 

20.10.2018 10:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ

ΕΘΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  ΙΙ. 1 –

1Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ

Χ7

 
11:00 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΙΙ. 1 –

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ι. 2

Χ8

 
27.10.2018 10:00 Χ7 – Χ8

W 4