Α’ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος Α’ – Λάρνακα (Ανατολική Περιφέρεια)

Βεργίνας Α’, Βεργίνας Β’, Βεργίνας Γ, Πετράκη Α’, Πετράκη Β’

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄  
10:00 ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄  
11:30 ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄  
12:30 ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄  
10:00 ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄  
11:30 ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄  
09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄  
10:00 ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄  
11:30 ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄  
12:30 ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄  
10:00 ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄  
11:30 ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄  
09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄  
10:00 ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄  
11:30 ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄  
12:30 ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος Β – Λεμεσός Ι (Ανατολική Περιφέρεια)

Αγίου Αθανασίου Α’, Αγίου Αθανασίου Β’, Αγίου Αθανασίου Γ’, Λινόπετρας Α’, Λινόπετρας Β’

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄  
10:00 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄  
11:30 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄  
12:30 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄  
10:00 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄  
11:30 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄  
09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄  
10:00 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄  
11:30 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄  
12:30 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄  
10:00 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄  
11:30 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄  
09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄  
10:00 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄  
11:30 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄  
12:30 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος Γ’ – Λεμεσός ΙΙ (Ανατολική Περιφέρεια)

Λανίτειο Α’, Λανίτειο Β’, Λανίτειο Γ’, Grammar School Λεμεσού A’, Grammar School Λεμεσού B’

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – GRAMMAR Β΄  
10:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ – GRAMMAR Α΄  
11:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- GRAMMAR Β΄  
12:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – GRAMMAR Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄  
10:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄  
11:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄  
09:00 GRAMMAR GRAMMAR Α΄ – GRAMMAR Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ GRAMMAR Β΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄  
10:00 GRAMMAR Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄  
11:30 GRAMMAR Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄  
12:30 GRAMMAR Α΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄  
10:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄  
11:30 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄  
09:00 GRAMMAR GRAMMAR Β΄- GRAMMAR Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄- GRAMMAR Β΄  
10:00 ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- GRAMMAR Α΄  
11:30 GRAMMAR Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄  
12:30 GRAMMAR Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος Δ’ – Λευκωσία Ι (Δυτική Περιφέρεια)

Έγκωμη Α’, Έγκωμη Β’, Έγκωμη Γ’, Grammar School Λευκωσίας A’, Grammar School Λευκωσίας

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 GRAMMAR ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – GRAMMAR Β΄  
10:00 ΕΓΚΩΜΗ Β΄ – GRAMMAR Α΄  
11:30 ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- GRAMMAR Β΄  
12:30 ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – GRAMMAR Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Β΄  
10:00 ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄  
11:30 ΕΓΚΩΜΗ Β΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄  
09:00 GRAMMAR GRAMMAR Α΄ – GRAMMAR Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 GRAMMAR GRAMMAR Β΄ – ΕΓΚΩΜΗ Α΄  
10:00 GRAMMAR Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Β΄  
11:30 GRAMMAR Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Γ΄  
12:30 GRAMMAR Α΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΛΕΥΚΟΘΕΟ ΕΓΚΩΜΗ Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄  
10:00 ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄  
11:30 ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- ΕΓΚΩΜΗ Β΄  
09:00 GRAMMAR GRAMMAR Β΄- GRAMMAR Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 GRAMMAR ΕΓΚΩΜΗ Β΄- GRAMMAR Β΄  
10:00 ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- GRAMMAR Α΄  
11:30 GRAMMAR Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Β΄  
12:30 GRAMMAR Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος Ε’ – Λευκωσία ΙΙ (Δυτική Περιφέρεια)

Παλλουριώτισσας Α’, Παλλουριώτισσας Β’, Παλλουριώτισσας Γ’, Αρχαγγέλου Α’, Αρχαγγέλου Β’

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄  
10:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄  
11:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄  
12:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄  
10:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄  
11:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄  
09:00 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄  
10:00 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄  
11:30 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄  
12:30 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄  
10:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄  
11:30 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄  
09:00 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ  Β΄  
10:00 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄  
11:30 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄  
12:30 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όμιλος ΣΤ’ – Λευκωσία ΙΙΙ (Δυτική Περιφέρεια)

Μακεδονίτισσα Α’, Μακεδονίτισσα Β’, Μακεδονίτισσα Γ’, Αγίου Δομετίου Α’, Αγίου Δομετίου Β’

ΦΑΣΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Α΄ 29.09.2018 09:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄  
10:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄  
11:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄  
12:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄  
Α΄ 03.10.2018 08:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄  
10:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄  
11:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄  
09:00 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄  
Α΄ 06.10.2018 09:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄  
10:00 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄  
11:30 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄  
12:30 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄  
Α΄  

10.10.2018

08:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄  
10:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄  
11:30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄  
09:00 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄  
Α΄ 13.10.2018 09:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ  Β΄  
10:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄  
11:30 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄  
12:30 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄